k0 k01 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13

Villa monique

Till Monica & Kenneth började vi med att rita om ett befintligt hus men det föll så väl ut att vi istället fick gestalta ett helt nytt hus! Vit puts med stora glasytor och en entré som skjuts fram med hjälp av skorstensvolymen och dess material. Få materialval med en rätt avvägning av elegans.