3d-1 3d-2 office-plan1 Office-plan-2 sit-plan

Förstudie av nya kontor i befintlig industribyggnad

2017- Ombyggnad av industrifastighet till kontor. Förstudie med ca 250 kontorsplatser samt konferens och mötesrum och lab-yta.