3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3D6 TOPP

Fiskebyn mellbystrand

Vi har gestaltat ett nytt bostadsområde i Mellbystrand med tio hus i murat och putsat utseende och naturligtvis med rött tegeltak för att passa in i en del av karaktären i närområdet med en dialog med Strandhotellet samt Lundströmsbodar.