kOLLEGOR & SAMARBETSPARTNERS

Vi har ett pågående och väldigt nära samarbete med våra Arkitektkollegor Christian Cleve Broch & Jonas Larsen där vi under årens lopp har fått kreativ hjälp samt kunnat utöka Isrenns projekteringsresurser när det har varit behov. Christian och Jonas har 5-årig arkitektexamen från Bergen Arkitekt Skola och har stor erfarenhet av större komplexa projekt allt från näringsbygg, skolor till offshore industrin.

Vid detaljplanarbeten i större skala har vi gjort ett stort antal projekt i nära samarbete med Plankonsult Bo Magnusson i Falkenberg. Där vi i tidigt skede tillsammans med Bo lägger riktningslinjer för god arkitektur i planskedet. Bo har 45 års erfarenhet inom mark- & fastighetsförädling

 

övriga FÖRETAG i samarbete

Konstruktör Goverde & Co
 

Konstruktör Sweco Halmstad
Jörgen Eliasson
 

Elkonsult Ledel AB
Anton Persson
 

VVS konsult Sweco Halmstad 
Tobias Odefalk
 

VVS konsult NILA Strömsnäsbruk
Tommy Karlsson
 

Projektledning Sweco Halmstad
Insa Ostendorf, Martin Stegmark