P8250002 P8250003 P8250004 P8250006 P8250007 P8250009 P8250010 P8250011 P8250013 P8250014 P8250015 20150826_091646 20150826_092140 3d-1 3d-2 office-plan1 Office-plan-2 sit-plan

Café högskolan halmstad

Nytt café vid Högskolans nye huvudentré.

Vi fick i uppdrag att utforma ett nytt café där vi skulle skapa en ny mötesplats för Högskolans studenter och personal samt de företag som finns i anslutning till Tradecenter i Halmstad. 

Materialval samt möblering har varit en viktig del i detta uppdraget för att skapa en identitet till cafémiljön. Möbler från Johanson design och tyger valt från Svensson. Bolon som ett naturligt val på golvet med en harmoni i samklang till tygvalet.