ld1 ld2 ld3 ld4 ld5 ld6 ld7 ld8 ld9 ld10 ld11 ld12 ld12-1 ld13 ld14 ld15 ld16 ld17 ld18 ld19 ld20 ld21

lundströms

För Håkan Karlsson & Murarn har vi under årens lopp fått vara med att gestalta Lundströms. Det började med Lundströms bodar som skulle vara marknadsbodar och det fortsatte med att  vi gestaltade en hel restaurang. Restaurangbyggnaden ut mot gatan skulle ha gestaltningsmässig koppling till Lundströms gamla kåk enligt krav från Kultur Miljö Halland.  

Vi kan nog påstå att det blev bättre än så.