1P9290001 1P9290002 1P9290008 1P9290009 1P9290014 1P9290018 1P9290025 1P9290062 1P9290070 tradecenter tradecentergrundbild tradecenter-natt

Ny huvudentré till högskolan i halmstad

Vi fick i uppdrag att gestalta den nya entrén till Halmstad Högskola samt till Tradecenter. Nytt café ligger i direkt anslutning till entrén och även den har vi fått utforma.

En ny plats att mötas på och ett nytt steg för de studerande.