Senaste inläggen

2017-02-06
vad vi tycker

Isrenn Arkitekter drivs av Katrine Isrenn och Carl-Johann Herbertsson sedan 2004. Vi har vår universitets- och högskoleutbildning från Bergen Arkitekt Skola i Norge. Vi har erfarenhet inom ett brett område av arkitektur, och påtar oss uppdrag inom bostäder, kontor, industri, skolor, stadsplanering, inredning, trädgård och design. Vi har flera samarbetspartners som vi arbetar med varav Cleve Broch As Arkitektur, Studio Larsen Arkitekter samt Plankonsult BBM Byggplanering i Falkenberg är några att nämna.

Isrenn arkitekter vill skapa arkitektur som ger en meningsfull ram runt människans liv och yrke. Alla uppgifter löses i tätt samarbete med uppdragsgivaren. Varje projekt förhåller sig till uppgiftens behov av kvalitet, ekonomi, tid och programmets förutsättningar och platsens möjligheter.
Varje plats och varje sammanhang är unika. Byggnader samspelar med omgivningen och nya byggnader utformas därför efter sina unika förutsättningar. Vi strävar alltid efter att varje ny byggnad ska innebära ett mervärde för ett nytt liv på platsen. När vi skissar på något nytt är platsen i fokus och där lokala traditioner, befintliga strukturer samt kommunikationer skall läggas till rätta för ett nytt sammanhang.

Var tid har sin arkitektur och vi vill se dagens hus som en tydlig årsring på samhällets arkitekturperiod och att vi tillsammans med Byggherre kan vara stolta över det vi har uppfört.
Hållbar arkitektur är viktigt och vi jobbar alltid utifrån att byggnader skall vara energisnåla men även att de skall ha en lång livscykel. Därför åberopar vi material som är miljömässigt riktiga men även att de måste vara hållbara över lång sikt.
Isrenn står för en framåtblickande arkitektur som kombinerar humanism och funktion. Vi präglas av en entreprenörsdriven laganda som gör att vi är en innovativ och effektiv samarbetspartner som förverkligar våra uppdragsgivares tankar och visioner. Vi ser varje uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv. Vi har en bred sammansättning av kompetenser i vårt nätverk som samverkar för att nå det för brukaren, beställaren och samhället bästa resultatet. På Isrenn sätter vi miljö och hållbarhet högt och värnar om långsiktig ekonomisk och social hållbarhet.
 
Arkitektur
Vi strävar efter en hållbar arkitektur som är lika aktuell idag som i morgon; som skapar byggnader och miljöer som människor vill besöka, bo och verka i. Arkitekturen är själva spelplanen för våra liv och det är nyckeln till att skapa en god miljö för oss alla att leva och verka i, inne som ute.

Stadsbyggnad & Landskap
Vi önskar skapa attraktiva miljöer och verka för ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Genom vårt nätverk kan vi driva hela detaljplanprocessen – från idéskiss till plan och projektledning. Vi erbjuder tjänster inom gestaltning, planering och projektering av hus, mark och landskap och eftersträvar en landskapsarkitektur där människans behov och platsens förutsättningar samspelar.

Inredning
En inredning som är genomtänkt stärker ett företags varumärke och profil. Vi skapar rum där komponenterna – arbetsmiljö, estetik, ljus, ergonomi, funktion – bidrar till att bygga identiteten. Vi har bred kompetens inte minst inom kontor, hotell, högskolemiljöer, restaurangmiljöer samt bostäder.

Ansvarstagande och projektledning
För att en god idé ska kunna förverkligas krävs en kompetent projektledning. Vi erbjuder dessa tjänster som krävs för att genomföra ett projekt utifrån arkitektens roll. Vi kan leda projektet från början till slut, eller ta ansvar för en specifik del. Vi arbetar i nära samarbete med kunden och kan även ingå i beställarens egen organisation. 

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter

På denn sida skall vi hålla igång om nyheter och vardagliga skeden inom arkitekturen. Vi skall förklara om hur vardagen ser ut och vilka problem som vi ibland stöter på och hur vi löser dessa. Vi skall även försöka förklara hur tokiga byggreglerna ibland kan tolkas av bygglovshandläggare, tjänstemän och ja även av oss arkitekter.