loading...

Förstudie av nya kontor i befintlig industribyggnad

2017- Ombyggnad av industrifastighet till kontor. Förstudie med ca 250 kontorsplatser samt konferens och mötesrum och lab-yta.