kOLLEGOR & SAMARBETSPARTNERS

Vi har ett pågående och väldigt nära samarbete med våra Arkitektkollegor Christian Cleve Broch & Jonas Larsen där vi under årens lopp har fått kreativ hjälp samt kunnat utöka Isrenns projekteringsresurser när det har varit behov. Christian och Jonas har 5-årig arkitektexamen från Bergen Arkitekt Skola och har stor erfarenhet av större komplexa projekt allt från industribygg, näringsbygg, skolor till offshore industrin.

Jonas Larsen kommer däremot de närmaste åren 2021-2023 ha ett närmare samarbete med oss på Isrenn Arkitekter då vi fördjupar samarbetetet på flera plan.

Vi har också stärkt upp vår ingenjörssida med byggnadsingenjör Johnny Dernbrant som kommer hjälpa oss när vi har projekteringsskede i olika projekt. Johnny har mångårig erfarenhet från projektering med stora bygg.

Vi har också genomfört ett antal projekt med Maddison byggkonsulter i Halmstad och vårt samarbete har ökat de senaste åren vilket vi ser på som positivt. Vi kommer därför stå rustade med ökade resurser de kommande åren.

Vid detaljplanarbeten i större skala har vi gjort ett stort antal projekt i nära samarbete med Plankonsult Bo Magnusson i Falkenberg. Där vi i tidigt skede tillsammans med Bo lägger riktningslinjer för god arkitektur i planskedet. Bo har 45 års erfarenhet inom mark- & fastighetsförädling

 

övriga FÖRETAG i samarbete

Samarbetspartner
Maddison byggkonsulter Halmstad
Louise Helleklev
 

Byggnadsbyrån i Gnosjö
Carl-Johan Palmqvist
 

Konstruktör Goverde & Co
Erik Goverde Civil-engineer

Elkonsult Ledel AB
Anton Persson
 

VVS konsult
Cattegattkonsult Halmstad 
Tobias Odefalk
 

VVS Creacon Halmstad
Christian Karlsson
 

Deap Brandkonsulter Helsingborg - Malmö
Andreas Hanner
Peter Johannesson
 

FSD Brandkonsulter Halmstad
Anders Wiemo
 

 SKYMAP      3D scanning 
Mätspecialister inom lantmäteri
Jon Bengtsson Chief technical officer
 

PEHRSCO Växjö
Markprojektering. Konstruktion.
Leif Sörgårn
 

Landskap & Management
Landskapsprojektering
Annika Gullberg
 

BR byggkonsult Halmstad
Projektledning,  KA
Bengt Rickardsson Civil-engineer
 

JIPEK Halmstad
Projektledning 
Jan Nilsson
 

Byggbeslag Ljungby
Daniel Åkerblad
Dörr-, lås- & säkerhetsexpert
 

TOCON
Mätspecialister inom lantmäteri
 

Hassle Invest
Besiktningskonsult
Bengt Hassel
 

Mobergs Byggkonsult
KA och projektledning
 

JOHANSON DESIGN
MÖBLER

Vi är också återförsälagre för Flisby mark