kOLLEGOR & SAMARBETSPARTNERS

Vi har ett pågående och väldigt nära samarbete med våra Arkitektkollegor Christian Cleve Broch & Jonas Larsen där vi under årens lopp har fått kreativ hjälp samt kunnat utöka Isrenns projekteringsresurser när det har varit behov. Christian och Jonas har 5-årig arkitektexamen från Bergen Arkitekt Skola och har stor erfarenhet av större komplexa projekt allt från näringsbygg, skolor till offshore industrin.

Vid detaljplanarbeten i större skala har vi gjort ett stort antal projekt i nära samarbete med Plankonsult Bo Magnusson i Falkenberg. Där vi i tidigt skede tillsammans med Bo lägger riktningslinjer för god arkitektur i planskedet. Bo har 45 års erfarenhet inom mark- & fastighetsförädling

 

övriga FÖRETAG i samarbete

Konstruktör Goverde & Co
Erik Goverde Civil-engineer
 

Konstruktör Sweco Halmstad
Jörgen Eliasson
 

Elkonsult Ledel AB
Anton Persson
 

VVS konsult Cattegattkonsult Halmstad 
Tobias Odefalk
 

VVS konsult NILA Strömsnäsbruk
Tommy Karlsson
 

Projektledning Sweco Halmstad
Martin Stegmark
 

 SKYMAP      3D scanning 
Mätspecialister inom lantmäteri
Jon Bengtsson Chief technical officer
 

PEHRSCO Växjö
Markprojektering. Konstruktion.
Leif Sörgårn
 

Landskap & Management
Landskapsprojektering
Annika Gullberg
 

BR byggkonsult Halmstad
Projektledning,  KA
Bengt Rickardsson Civil-engineer
 

JIPEK Halmstad
Projektledning 
Jan Nilsson
 

Maddison Konsult
Konstruktör Halmstad
 

TOCON
Mätspecialister inom lantmäteri
 

Hassle Invest
Besiktningskonsult
Bengt Hassel