loading...

Förstudie av kontor office m

Förstudie av nytt kontorsbygg. Tillsammans med Cleve Broch har vi gjort en förstudie med nytt kontor på 6500 kvm i 3 etagér samt en idé om "konferenshall" i anslutning till kontorsbyggnaden.