loading...

EMC Laboratoriet

EMC-labbet gestaltade vi åt halmstad Högskola och fastighetsägaren Castellum/Harry Sjögren. 

Med respekt för den befintliga arkitekturen som en gång Jörgen Kjellqvist skapat fick vi i ppdrag att placera ett labb mellan de befintliga byggnaderna. Vårt svar på detta uppdrag var att vi måste låta byggnaden upplevas som sin egen skapelse men inte konkurrera med de intill liggande byggnaderna utan hellre i samklang skapa ett mervärde.