GDPR
 

                               Lagen om behandling av personuppgifter

Vi använder uppgifterna tills du meddelar oss att du motsätter dig det. Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen.

Du kan begära att få veta vilka av dina personuppgifter vi lagrar och du kan också begära rättelse om du tycker att någon uppgift är fel, radering av uppgifter, överföring av uppgifter (s k dataportabilitet) eller en begränsning av hur vi får använda uppgifterna.
Vi använder dina uppgifter för att kunna genomföra de uppdrag som ni har gett oss i byggprojekt och där tillhörande information för att kunna söka bygglov samt att kunna fakturera er som kund.