Katrine Isrenn

Arkitekt SAR MSA    Medlem Sveriges Arkitekter
Jag heter Katrine Isrenn och kommer från västlandet och Bergen i Norge. Jag är utbildad arkitekt från Bergen Arkitekt Högskola där jag studerade arkitektur i 5 år och tog arkitektexamen 1998. I Norge får man skyddad yrkestitel efter arkitektexamen vilket benämns sivilarkitekt på norska. Jag blev anställd 1998 som gestaltningsansvarig arkitekt på Arcasa i Oslo där jag jobbade med varierade projekt fram till 2003. Under 2003 flyttade jag med familjen till Sverige och under 2004 startade jag mitt eget arkitektkontor i Båstad.