Carl-Johan Herbertsson

Arkitekt SAR MSA   Medlem Sveriges Arkitekter
Mitt namn är Carl Johan Herbertsson Isrenn och jag är utbildad arkitekt från Bergen Arkitekt Högkola som är en 5 årig universitets- och högskoleutbildning. Jag tog min arkitektexamen 1999. Dessförinnan arbetade jag som byggnadsingenjör på White arkitekter mellan åren 1988-1993 samt på Wittstock & White arkitekter i Berlin 1993-1994. Hösten 1994 började jag på Arkitekthögskolan i Bergen.
Efter min arkitektexamen arbetade jag i Oslo från 1999 till 2003 på Eriksen & Marlow samt på Lund & Slaatto. Efter att jag flyttade med familjen  hem till Sverige jobbade jag som arkitekt på Fredblad Arkitekter 2003-2004 och på White Arkitekter 2005-2007. Från och med sommaren 2007 är jag delägare i arkitektfirman Isrenn Arkitekter.