bygglov

Vi hjälper er med bygglov och skall på denna sida försöka förklara hur det går till. Vi brukar alltid börja med att träffa er som skall anlita arkitekt för att ge er en så bra och tydlig bild av hur bygglovs- och gestaltningsskedet ser ut.

Se nedan bygglovsprocessen på kommunerna som gäller på byggnadskontoren, tryck på länk till Boverket som förklarar.