loading...

Villa osberg under pågående byggnation

Ny villa på ritbordet i Tiarp utanför Halmstad där vi har gestaltat ett hus med cederträ i fasad samt tak. Stringent karaktär med en tydlig konsekventhet.
Gestaltat samt projekterat 2017 och är under byggnation  2018-2019.