loading...

Villa strand

Till Monica & Kenneth började vi med att rita om ett befintligt hus men det föll så väl ut att vi istället fick gestalta ett helt nytt hus! Vit puts med stora glasytor och en entré som skjuts fram med hjälp av skorstensvolymen och dess material. Få materialval med en rätt avvägning av elegans.