byggnadsvård

Vi på Isrenn Arkitekter brinner för Byggnadsvård.
Vi har arbetat med renovering av äldre byggnader under tjugo års tid där vi har byggt på oss en lång erfarenhet som krävs för att kunna ta hand om våra äldre hus på rätt sätt. Lika viktigt som att bevara våra äldre hus lika viktigt är det att välja byggtekniskt riktig lösning. Tyvärr finns det många byggkonsulter,  tjänstemän inom myndigheter samt byggare som inte kan, men tyvärr tror sig kunna. Detta har inneburit att många misstag har gjorts vilket medfört att hus har blivit angripna av röta och fukt samt hussvamp efter att de blivit renoverade.
Vi på Isrenn arbetar alltid med konsulter samt hantverkare som har lång erfarenhet och byggtekniskt kunnande för att välja rätt lösningar vid renoveringsuppdrag med gamla hus. Det kräver ett genuint intresse och förståelse av gammal byggteknik, material samt hur vi kan använda detta utifrån dagens förutsättningar. Varje uppdrag är unikt och måste alltid med bred kunskap hanteras utifrån vad som skall göras. Vi anser också att tidig dialog med antikvarie är viktigt för att på så sätt få en förståelse för husets karaktär och att huset tillhör en tidsepok vi skall vara rädda om. När husägaren förstår att de äger något unikt gör det också lättare att ta rätta beslut för att vårda byggnaden för framtiden. 

Kurser i fönsterrenovering

Hör gärna av er så kan vi säkert hålla en minikurs i vad man skall tänka på och hur man gör för att renovera gamla fönster. Vi brinner nämligen för att man utför renovering på rätt sätt.

Sommaren 2019 körde vi introkurs i fönsterrenovering som ett gratiskurs. 
Vi har tänkt köra nästa kurs hösten 2020 men då kommer vi ta ut en  kursavgift på 200 kr per deltagare.

Många äldre fönster är i grund och botten av bra kvalitet, men som med det mesta måste man vårda även dessa.
Med tiden blir de slitna och både färg och kitt kan ha släppt och tätningslisterna har blivit för gamla och tappat sin funktion. Fönsterrenovering ger dina gamla fönster nytt liv! Men det krävs att man gör det på rätt sätt.