loading...

fablab

Vi gestaltade FABLAB under 2016 för Högskolan i Halmstad.

Under Utexpo 2016 invigdes Högskolan i Halmstads Fab Lab – en del av ett globalt nätverk som ingår i Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Digital produktion kommer på sikt att förändra det industriella landskapet i grunden. Därför har 3D-tekniken stor betydelse när det gäller etablerade företags möjligheter till förnyelse, skapandet av nya företag och nya sätt att ta fram produkter. På samma sätt har 3D-tekniken stor betydelse i morgondagens arbetsliv.
Högskolan i Halmstads Fab Lab är det andra i Sverige som ackrediteras av MIT. Konceptet Fab Lab är en kreativ miljö som främst är en resurs för Högskolans utbildningar och forskning, men såväl allmänhet, industri och studenter utanför kurs- och programverksamheten ska kunna ha nytta av labbet och dess utrustning.