loading...

Det tidigare Lundströms diversehandel

Huset Lundströms diversehandel hade fått en bevarandeklass och fick ej rivas utan tillåtelse. Huset hade blivit eftersatt under årens lopp och var ej heller byggt i riktigt virke utan var byggt med restmaterial. därför var det inte mycket att rädda för framtiden. Vi på Isrenn fick Kultur Miljö Halland till att förstå att det var bättre att riva och uppföra något nytt. Vi föreslog att vi tar utgångspunkt i den gamla siluetten men bygger med kvalité. Så blev det, vår  Byggherre, Murarn var med på noterna och idag står där ett hus med bästa kvalité, murat och putsat och med nya fönster i spröjsat utförande enligt gammal metod.
Numera skulle man inte bli förvånad om det hade fått en q-märkning!

lundströms

För Håkan Karlsson & Murarn har vi under årens lopp fått vara med att gestalta Lundströms. Det började med Lundströms bodar som skulle vara marknadsbodar och det fortsatte med att  vi gestaltade en hel restaurang. Restaurangbyggnaden ut mot gatan skulle ha gestaltningsmässig koppling till Lundströms gamla kåk enligt krav från Kultur Miljö Halland.  

Vi kan nog påstå att det blev bättre än så.