loading...

lundströms

För Håkan Karlsson & Murarn har vi under årens lopp fått vara med att gestalta Lundströms. Det började med Lundströms bodar som skulle vara marknadsbodar och det fortsatte med att  vi gestaltade en hel restaurang. Restaurangbyggnaden ut mot gatan skulle ha gestaltningsmässig koppling till Lundströms gamla kåk enligt krav från Kultur Miljö Halland.  

Vi kan nog påstå att det blev bättre än så.