loading...

Ny huvudentré till högskolan i halmstad

Vi fick i uppdrag att gestalta den nya entrén till Halmstad Högskola samt till Tradecenter. Nytt café ligger i direkt anslutning till entrén och även den har vi fått utforma.

En ny plats att mötas på och ett nytt steg för de studerande.