loading...

Servicebyggnad Höka

Uppdragsgivare: Laholms Kommun
Byggår 2016

Ny entré till naturreservatet där Ginst- samt Kattegattleden ingår.
Ny servicebyggand med toaletter, pausplats samt ny grillplats och gestaltning av övriga utomhusytor

Den nya entrén är även en del av Norra Mellbystrands utveckling där även Hökagården har ingått. Hökagården fick Kultur & Miljö Hallands Byggnadsminnespris 2015 där Isrenn var ansvarig arkitekt vid renoveringen.